Nabız Basıncı Belirtileri ve Tedavisi
15 Mayıs 2024

Nabız Basıncı Belirtileri ve Tedavisi

Nabız basıncı; kardiyak atım hacmi, maksimum aortik kan akımı, aort esnekliği ve periferik vasküler gerginin karmaşık ilişkisi tarafından belirlenir. Sistolik ve diyastolik kan basıncının aritmetik farkı ile kolaylıkla hesaplanabilir. Beşinci on yıldan sonra artan yaş ile azalan aort esnekliği nedeniyle arteriyel sertlikte artış meydana gelir. Arteriyel sertlikte meydana gelen değişim ile sistolik kan basıncında yükseliş, diyastolik kan basıncında ise düşüş olur ve bunun sonucunda nabız basıncında belirgin artış meydana gelir. Yüksek nabız basıncının, miyokart oksijen gereksinimi, ardyük artışı, ventriküler gevşemede bozulma ve subendokardiyal iskemi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca arteriyel sertlik ve nabız basıncındaki artış ile sol ventrikül hipertrofisi arasında da ilişki saptanmıştır.

Nabız Basıncının Klinik Önemi

Diyastolik kan basıncının önemi ile eğitilen bir klinisyen için sistolik ve nabız basıncın oluşturduğu risk, yeni bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar hipertansiyon için yeni tedavi kılavuzları sistolik kan basıncını kontrol altına almanın öneminden bahsetse de klinik pratikte diyastolik kan basıncı da sistolik kan basıncı gibi kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Nabız basıncı, yüksek riskli ilaç tedavisine aday hastaları saptamada yetersiz kalmaktadır. KY ve hipertansiyon ile özellikle nabız basıncı ve arteriyel sertliği azaltan ilaç tedavisini değerlendiren birkaç çalışma vardır. Deneysel ve klinik çalışmalardan elde edilen ilk veriler ACE inhibitörleri ve kalsiyum kanal blokerlerinin (KKB) arteriyel kompliyansı artırdığını desteklemektedir. Diüretikler de nabız basıncında büyük bir düşüş sağlayabilirler. Burada önemli olan sistolik ve nabız basıncının özellikle yaşlı hastalarda kontrol altına alınması gerektiğidir.

Nabız Basıncı Alanında Yapılan Çalışmalar Hakkında Sonuçlar ve Öneriler
  • Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bulgularda düşük nabız basıncının mortalite için bağımsız bir belirleyici olduğu ortaya konulmuştur.
  • Kalp yetersizliğinde azalmış sistolik, diyastolik ve ortalama kan basıncı ile mortalite arasında tek değişkenli analizde anlamlı bir ilişki görülmesine rağmen bunun bağımsız bir gösterge olmadığı saptanmıştır.
  • Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun mortalite için bağımsız bir belirleyici olduğu saptanmıştır.
  • Evre artışı ile istirahat nabız sayısında belirgin artış olduğu ve mortalite için bağımsız bir belirleyici olduğu saptanmıştır. Nabız sayısının her 1 atım artışının mortalite görülme riskini %5 oranında artırdığı bulundu. İstirahat nabız sayısı 86 kesim değeri olarak alındığında %60,7 duyarlılık ve %61,1 özgüllük ile mortaliteyi öngördüğü ortaya çıkarılmıştır.
  • Evre artışı ile serum sodyum düzeyinde azalma olduğu ve bunun mortalite için bağımsız bir belirleyici olduğu bulunmuştur.
  • Nabız basıncının hem sol ventrikül hem de sağ ventrikül EF'si ile pozitif yönlü ilişkili olduğu belirlendi. Ancak SVEF'yi belirleyen en önemli değişkenin sistolik kan basıncı olduğu görülmüştür.
  • Nabız sayısının NYHA evre artışı ile pozitif olarak arttığı görülmüştür. Ayrıca istirahat nabız sayısının sol ventrikül sistolik işlevini belirlemede önemli bir belirleyici olduğu saptarmıştır.
  • Sonuç olarak nabız basıncının, kalp yetersizliği olan hastalarda mortalitenin ortaya çıkarılmasında ve ileri evre kalp yetmezliğini öngörmede başvurulabilecek kolay ve güvenilir bir yöntem olduğu kanısına varılmıştır.

Nabız Basıncı Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

İdeal Nabız Kaç Olmalı?

İdeal Nabız Kaç Olmalı?

Popüler İçerikler

Editörün Seçtiği

Nabız Değerleri?

Nabız Değerleri?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Yüksek Nabız Belirtileri ve Tedavisi

Yüksek Nabız Belirtileri ve Tedavisi

Filiform Nabız Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Filiform Nabız Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Kalp Nabız Kaç Olmalı?

Kalp Nabız Kaç Olmalı?

Erkeklerde Nabız Kaç Olmalı?

Erkeklerde Nabız Kaç Olmalı?

Yürürken Nabız Kaç Olmalı?

Yürürken Nabız Kaç Olmalı?

Güncel

Nabız Normal Değerleri

Nabız Normal Değerleri

Güncel

Nabız Basıncı Belirtileri ve Tedavisi

Nabız Basıncı Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Normal Nabız Kaç Olmalı?

Normal Nabız Kaç Olmalı?

Nabız Düşüklüğü Belirtileri ve Tedavisi

Nabız Düşüklüğü Belirtileri ve Tedavisi

Yağ Yakmak İçin Nabız Kaç Olmalı?

Yağ Yakmak İçin Nabız Kaç Olmalı?

Kalp Krizinde Nabız Kaç Olur?

Kalp Krizinde Nabız Kaç Olur?

Nabız Nasıl Ölçülür?

Nabız Nasıl Ölçülür?

Tansiyon Değerleri ve Nabız Kaç Olmalı?

Tansiyon Değerleri ve Nabız Kaç Olmalı?

Çocuğun Nabız Sayısı

Çocuğun Nabız Sayısı