Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Nabız Basıncı

Nabız Basıncı

Nabız basıncı; kardiyak atım hacmi, maksimum aortik kan akımı, aort esnekliği ve periferik vasküler gerginin karmaşık ilişkisi tarafından belirlenir. Sistolik ve diyastolik kan basıncının aritmetik farkı ile kolaylıkla hesaplanabilir. Beşinci on yıldan sonra artan yaş ile azalan aort esnekliği nedeniyle arteriyel sertlikte artış meydana gelir. Arteriyel sertlikte meydana gelen değişim ile sistolik kan basıncında yükseliş, diyastolik kan basıncında ise düşüş olur ve bunun sonucunda nabız basıncında belirgin artış meydana gelir. Yüksek nabız basıncının, miyokart oksijen gereksinimi, ardyük artışı, ventriküler gevşemede bozulma ve subendokardiyal iskemi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca arteriyel sertlik ve nabız basıncındaki artış ile sol ventrikül hipertrofisi arasında da ilişki saptanmıştır.

Nabız Basıncının Klinik Önemi


Diyastolik kan basıncının önemi ile eğitilen bir klinisyen için sistolik ve nabız basıncın oluşturduğu risk, yeni bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar hipertansiyon için yeni tedavi kılavuzları sistolik kan basıncını kontrol altına almanın öneminden bahsetse de klinik pratikte diyastolik kan basıncı da sistolik kan basıncı gibi kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Nabız basıncı, yüksek riskli ilaç tedavisine aday hastaları saptamada yetersiz kalmaktadır. KY ve hipertansiyon ile özellikle nabız basıncı ve arteriyel sertliği azaltan ilaç tedavisini değerlendiren birkaç çalışma vardır. Deneysel ve klinik çalışmalardan elde edilen ilk veriler ACE inhibitörleri ve kalsiyum kanal blokerlerinin (KKB) arteriyel kompliyansı artırdığını desteklemektedir. Diüretikler de nabız basıncında büyük bir düşüş sağlayabilirler. Burada önemli olan sistolik ve nabız basıncının özellikle yaşlı hastalarda kontrol altına alınması gerektiğidir.

Nabız Basıncı Alanında Yapılan Çalışmalar Hakkında Sonuçlar ve Öneriler

  • Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bulgularda düşük nabız basıncının mortalite için bağımsız bir belirleyici olduğu ortaya konulmuştur.
  • Kalp yetersizliğinde azalmış sistolik, diyastolik ve ortalama kan basıncı ile mortalite arasında tek değişkenli analizde anlamlı bir ilişki görülmesine rağmen bunun bağımsız bir gösterge olmadığı saptanmıştır.
  • Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun mortalite için bağımsız bir belirleyici olduğu saptanmıştır.
  • Evre artışı ile istirahat nabız sayısında belirgin artış olduğu ve mortalite için bağımsız bir belirleyici olduğu saptanmıştır. Nabız sayısının her 1 atım artışının mortalite görülme riskini %5 oranında artırdığı bulundu. İstirahat nabız sayısı 86 kesim değeri olarak alındığında %60,7 duyarlılık ve %61,1 özgüllük ile mortaliteyi öngördüğü ortaya çıkarılmıştır.
  • Evre artışı ile serum sodyum düzeyinde azalma olduğu ve bunun mortalite için bağımsız bir belirleyici olduğu bulunmuştur.
  • Nabız basıncının hem sol ventrikül hem de sağ ventrikül EF'si ile pozitif yönlü ilişkili olduğu belirlendi. Ancak SVEF'yi belirleyen en önemli değişkenin sistolik kan basıncı olduğu görülmüştür.
  • Nabız sayısının NYHA evre artışı ile pozitif olarak arttığı görülmüştür. Ayrıca istirahat nabız sayısının sol ventrikül sistolik işlevini belirlemede önemli bir belirleyici olduğu saptarmıştır.
  • Sonuç olarak nabız basıncının, kalp yetersizliği olan hastalarda mortalitenin ortaya çıkarılmasında ve ileri evre kalp yetmezliğini öngörmede başvurulabilecek kolay ve güvenilir bir yöntem olduğu kanısına varılmıştır.

Son Güncelleme : 12.07.2023 06:42:15
Nabız Basıncı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Nabız Basıncı Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Nabız Basıncı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yaşa Göre Nabız Kaç Olmalı
Yaşa Göre Nabız Kaç Olmalı
Yaşa Göre Nabız Kaç Olmalı, Hareketsiz ve durağan hayat süren bir kişinin ortalama olarak nabzı, 70-80 arasında olur. İnsan yaşına göre nabız sayısında değişiklikler göstermektedir. 20 yaşını şan insanlarda nabız sayısı daha düşüktür. Ancak kişinin g...
Nabız Yüksekliği
Nabız Yüksekliği
Nabız Yüksekliği, Nabız sayısı, kasılıp gevşeyen kalbin dakika içerisinde bu hareketi kaç defa yaptığını gösterir. İnsan vücudunda normal nabız atım sayısı yaşa, kiloya, duyguduruma göre değişmekle birlikte normal ve sağlıklı bir insan için 60-100 ar...
Kalp Krizinde Nabız Kaç Olur
Kalp Krizinde Nabız Kaç Olur
Kalp Krizinde Nabız Kaç Olur, sorusunun cevabı için öncelikle kalp krizi ve nabız arasındaki bağı açıklamamız gerekir. Kalp krizi, kalbin kendi dokularının besinsiz kalması sonucu kalbin verdiği tepkidir aslında. Kalbe giden besleyici damarlar birçok...
Çocuğun Nabız Sayısı
Çocuğun Nabız Sayısı
Çocuğun Nabız Sayısı, Nabız kalbin kasılması esnasında, kan basıncında oluşan değişikliklere uyacak şekilde atar damarların genişleyip daralmasıdır. Nabız atışı, gözle görülebilen ve elle hissedilebilen bir durumdur. Çocuğun nabız sayısı ise, çocukla...
Erkeklerde Nabız Kaç Olmalı
Erkeklerde Nabız Kaç Olmalı
Erkeklerde Nabız Kaç Olmalı, Nabız; Kalbin 1 dakikalık sürede kaç sefer attığının sayısal değeridir. Diğer bir ifadeyle kalbin dakikada kaç kez attığı anlamına gelir. Nabız hızını erkek ve kadınlarda etkileyen faktörler bulunmaktadır; bu faktörler ar...
1 Dakikada Nabız Sayısı
1 Dakikada Nabız Sayısı
1 Dakikada Nabız Sayısı, Kalbin büzüşüp şişerek damarlara yaptığı etkile halk arasında kalp atışı denir. Kalp dakikada 60-80 defa basınç yapar. Buna nabız adı verilir.Nabız Ölçümü Nasıl Yapılır?Vücutta iki bölgeden nabız ölçümü yapılabilirElinizin 3 ...
İdeal Nabız
İdeal Nabız
İdeal Nabız, kalp atış hızının normal oranlarda olmasına denir. Halk arasında nabız denilen kalp atış hızı, kişinin yaşına, cinsiyetine, kilosuna, duygu durumuna, yaptığı aktivite şekline göre değişiklik gösterebilir. Normal şartlar altında kabul edi...
Yaşlılarda Nabız Kaç Olmalı
Yaşlılarda Nabız Kaç Olmalı
Yaşlılarda Nabız Kaç Olmalı, Nabız değerleri yaşa göre değişim gösterir. Bu durumun en temel sebebi yaşlı beden ile genç beden arasındaki metabolizma hızıdır. Durağan bir yaşama sahip olan kişi de ortalama nabız değeri 70-80 arasıdır. Ancak yapılan a...
Düşük Tansiyon Yüksek Nabız
Düşük Tansiyon Yüksek Nabız
Düşük Tansiyon Yüksek Nabız, Düşük tansiyon hipo tansiyon olarak da adlandırılan belirli bir düzeye kadar sorun teşkil etmeyen azalmış kan basıncı durumudur. Halk arasında nabız ve tansiyonun birlikte ve doğru orantılı olarak artıp azalacağına inanıl...
Tansiyon Değerleri Ve Nabız Kaç Olmalı
Tansiyon Değerleri Ve Nabız Kaç Olmalı
Tansiyon Değerleri Ve Nabız Kaç Olmalı; Tansiyon ve nabız değerleri bu yaşa göre değişmektedir. Bunun sebebi genç birinin bedeninin metabolizma hızı ile yaşlı birinin bedeninin metabolizma hızı aynı değildir. Gençler daha aktif bir yaşam sürerler bu...
Spor Yaparken Nabız Kaç Olmalı
Spor Yaparken Nabız Kaç Olmalı
Spor yaparken nabız kaç olmalı, günlük hayatımızda sporun yeri oldukça önemlidir. Genel olarak her yaş grubunun spor yapması gerekir. Nabız hızı bir dakika içinde insanlarda kalp atışı sayısı ile ölçülmektedir. Özellikle insanlarda spor yaparken, kal...
Yetişkinlerde Nabız Sayısı
Yetişkinlerde Nabız Sayısı
Yetişkinlerde Nabız Sayısı; Kalbin kanı pompalanması esnasında atardamarlarda oluşan basınca nabız adı verilmektedir. Kalp atış yapıyorsa nabız var demektir. Bu atışlar bazen artabilir bazen azalabilir, yani dalgalı bir fonksiyon çizebilir. Bu dalgal...

 

Yaşa Göre Nabız Kaç Olmalı
Nabız Yüksekliği
Kalp Krizinde Nabız Kaç Olur
Çocuğun Nabız Sayısı
Erkeklerde Nabız Kaç Olmalı
1 Dakikada Nabız Sayısı
İdeal Nabız
Yaşlılarda Nabız Kaç Olmalı
Düşük Tansiyon Yüksek Nabız
Tansiyon Değerleri Ve Nabız Kaç Olmalı
Spor Yaparken Nabız Kaç Olmalı
Yetişkinlerde Nabız Sayısı
Bebeklerin Nabız Sayısı Kaçtır
Nabız Ölçme
Nabız Aralığı
Yürürken Nabız Kaç Olmalı
Hamilelikte Nabız Yüksekliği
Nabız Basıncı
Nabız Çeşitleri
Filiform Nabız
Nabız Düşüklüğü
Düşük Nabız
Yüksek Nabız
Nabız
Nabız Ve Tansiyon
Nabız Kaç Olmalı
Normal Nabız
Bebeklerde Nabız
Nabız Nasıl Ölçülür
Nabız Sayısı
Popüler İçerik
Bebeklerin Nabız Sayısı Kaçtır
Bebeklerin Nabız Sayısı Kaçtır
Bebeklerin Nabız Sayısı Kaçtır; Bebeklerde nabız sayısı yeni doğan döneminde dakikada 70-190 arasındadır. Bebeklerde teni doğan dönemi doğduktan sonra...
Nabız Ölçme
Nabız Ölçme
Nabız Ölçme, tıp biliminde oldukça yaygın şekilde kullanılan nabız kalp atışı anlamına gelmektedir. Kalp sürekli çalışırken kasılır ve damarlara basın...
Nabız Aralığı
Nabız Aralığı
Nabız Aralığı, Her insanın kalp hızı farklıdır. Bedensel hareketler (yürüme, koşma gibi), duygusal durumumuz (endişe mutluluk üzüntü gibi), karnımızın...
Yürürken Nabız Kaç Olmalı
Yürürken Nabız Kaç Olmalı
Yürürken Nabız Kaç Olmalı, Kalp insanlar için en önemli organdır. Bir insanın kalbi sağlamsa diğer her şeyde sağlam olur. Bireyler kalplerine dikkat e...
Hamilelikte Nabız Yüksekliği
Hamilelikte Nabız Yüksekliği
Hamilelikte nabız yüksekliği, kan hacminde gözlenen yükseliş, kal atış hızındaki yükseliş ve kan debisinde gözlenen artışlar değişkenlik gösterebilir....
Nabız Çeşitleri
Nabız Çeşitleri
Nabız Çeşitleri, Tıpta genel olarak sağlıklı bireylerde istirahat halinde iken dakikada 60 ila 100 olduğunu ve ortalama 70'li değerlere ulaşabilir. Na...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yaşa Göre Nabız Kaç Olmalı
Nabız Yüksekliği
Kalp Krizinde Nabız Kaç Olur
Çocuğun Nabız Sayısı
Erkeklerde Nabız Kaç Olmalı
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2023